Missie leesonderwijs in onze school

Reeds enkele jaren zetten wij in op lezen en leesplezier. Wij weten dat goed kunnen (begrijpend) lezen een voorwaarde is voor een succesvolle schoolloopbaan.
Het is dus van cruciaal belang dat wij, leerkrachten en ouders, alles uit de kast halen om onze kinderen te motiveren om te lezen.

Zo probeert de Sint-Mauritiusschool  aan leesmotivatie te werken: 

  1. Leesvriendelijke en toegankelijke leesplekken (in de klas, de Boekboomhut,
      schoolbibliotheek Fantasielines)
  2. Kwartiermakers: Elke dag 15 minuten vrij lezen of voorlezen
  3. Aanbieden van aantrekkelijke en recente boeken om in te spelen op de leesvoorkeuren
  4. Leesbevorderingswerkvormen: voorlezen, vrij lezen, boekdating, boekenrestaurant,
      ontmoetingen met auteurs, bibliotheekbezoeken, leesbevorderingscampagnes,
      Jeugdboekenmaand, Schoolfeest, Voorleesweek,… 
  5. Leesstrategieën aanreiken die leerlingen aanzetten tot actief begrijpend lezen.
  6. Samen praten over boeken en de leeservaringen neerschrijven in het
      Leesdagboekje.
  7. Regelmatige bezoekjes aan de Bibliotheek de Kimpel
  8. Deelnemen aan leescampagnes zoals Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen en de
       Leestheaterwedstijd ‘Boekenbeker’.
  9.  Boekenclubs in de school: de Boekenbende en de Boekenreizigers
10.  Ouders en grootouders komen voorlezen in de klas tijdens de Voorleesweek.