veilig naar school

Onze lagere school ligt in het hartje van Bilzen. 
Indien mogelijk komen de leerlingen best te voet of per fiets naar school.

Draag daarbij steeds het gele hesje: dan ben je beter zichtbaar als zwakke weggebruiker.

Kom je met de fiets?
In het centrum van Bilzen is een groot gebied ” fietsstraat” . Dwz. Auto’s mogen er fietsers niet inhalen en de maximum snelheid is 30km/u.
Draag voor de veiligheid ook een goede fietshelm. Zorg dat je verlichting werkt en deze gebruikt als dit nodig is, zeker in de wintermaanden.

Is het toch noodzakelijk om per auto naar school te komen?
Parkeer dan op de voorziene zones in de buurt van de school.
Bij het naar school stappen draag je ook steeds je gele hesje.

Gaan we voor duurzame mobiliteit?
Het STOP-principe  staat voor de rangorde van vervoermiddelen, die vertrekt vanuit de Stappers (voetgangers),
T
rappers (fietsers) en Openbaar (en collectief, maar ook gedeeld) vervoer
en eindigt bij de minst wenselijke mobiliteitsvorm, Privé gemotoriseerd vervoer. 
De bovenste keuze is de eerste die we kiezen als dit kan, en zo naar beneden.

Hou het veilig!


Bij het begin en bij het beëindigen van de schooldag wordt de zone  Kloosterwal omgevormd tot schoolstraat.
Dit betekent dat deze zone enkel toegankelijk is voor voetgangers en fietsers.
Bij aanvang van deze regeling wordt aan het kruispunt Kloosterstraat-Kloosterwal een hekken geplaatst om deze zone voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten.De omvorming tot schoolstraat verhoogd  de veiligheid voor onze leerlingen aanzienlijk.

SCHOOLSTRAATOchtendNamiddagMiddag
maandag8.15u – 8.50u15.00u – 15.45u 
dinsdag8.15u – 8.50u15.00u – 15.45u 
woensdag8.15u – 8.50u 11.45u – 12.15u
donderdag8.15u – 8.50u15.00u – 15.45u 
vrijdag8.15u – 8.50u15.00u – 15.45u