home

“DE LEERKUIL”: Onze visie op het onderwijs
Reeds enkele jaren zetten wij in op lezen en leesplezier. Wij weten dat goed kunnen lezen een voorwaarde is voor een succesvolle schoolloopbaan.
Het is dus van cruciaal belang dat wij alles uit de kast halen om onze kinderen te motiveren om te lezen.